Rinie van Helden

Nederlands en Europees octrooigemachtigde

R.vanHelden@dvme.nl
Locatie: Arnhem

Mechanical & Medical Technology

Rinie is Nederlands en Europees octrooigemachtigde en is vanaf 2005 werkzaam bij De Vries & Metman. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn afstuderen in 1992 werkte hij als onderzoeker en projectleider op het gebied van verbrandingsmotoren en uitlaatgasnabehandelingssystemen bij TNO Automotive. Rinie’s octrooi expertise ligt op het terrein van de werktuigbouwkunde, waaronder verbrandingsmotoren, transporttechniek, bouwtechniek, hydrauliek en consumentenproducten. Als nevenfuncties is Rinie lid van de examencommissie voor het examen om Europees octrooigemachtigde te worden en tutor aan de Nederlandse opleiding voor octrooigemachtigden.

Awards