Jeannette Verbart

Nederlands en Europees octrooigemachtigde, UPC representative

J.Verbart@dvme.nl
Locatie: Amsterdam

Chemistry & Life Sciences

Jeannette heeft ruim 30 jaar ervaring in het octrooivak en is gespecialiseerd in het opstellen van octrooiaanvragen, octrooirechtszaken, procedures voor de octrooiautoriteiten en advies op het gebied van octrooibescherming en strategieën.  Zij werkt over het hele chemische veld en, in het bijzonder aan zaken op het gebied van levensmiddelentechnologie, polymeren, harsen, heterogene katalyse, farmacie en geneeskunde, bioplastics, biobrandstoffen en duurzame technologieën.

Jeannette heeft chemie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en heeft ervaring als octrooigemachtigde in de industrie en in het vrije beroep.  Zo werkte zij ze als octrooigemachtigde bij AkzoNobel en als directeur Intellectueel Eigendom bij Purac Biochem en DSM. Ze werkte een aantal jaren als counsel bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in geschillen over intellectuele eigendom. Jeannette is lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden.

Awards