Claudia Ogilvie

Nederlands en Europees octrooigemachtigde

C.Ogilvie@dvme.nl
Locatie: Arnhem

Chemistry & Life Sciences

Claudia heeft (bio)chemie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ze is gediplomeerd Nederlands en Europees octrooigemachtigde en trad in december 2014 in dienst bij De Vries & Metman. In het verleden werkte ze als octrooigemachtigde voor DSM en AkzoNobel/Organon en als directeur Intellectueel Eigendom voor Pepscan Therapeutics. 

Claudia’s expertise omvat (bio)chemie, moleculaire biologie, immunologie, antilichaam- en vaccintechnologie, (bio)farmaceutische producten, nabootsing van peptiden en faag/bacteriële weergave. Claudia werkt ook op het gebied van fermentatietechnologie en voedingsproducten.

Awards